Ootmarsumsestraat 75/77 Almelo

0546-538 500

instituut@nijenkamp.nl

Verwijzers

U bent huisarts, werkzaam bij de gemeente of anderszins professioneel betrokken bij kinderen en jongeren. U heeft een vraag over uw cliënt en wilt snel een deskundig antwoord met heldere, uitvoerbare adviezen. Dan is Instituut Nijenkamp uw partner in hulpverlening. Instituut Nijenkamp heeft contracten met de veertien gemeenten in de regio Twente.

Instituut Nijenkamp biedt jeugdzorg in de brede zin van het woord: diagnostiek, begeleiding en behandeling van kinderen en jongeren met leer- of gedragsproblemen, ondersteuning aan ouders bij vragen en problemen rondom de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en ondersteuning aan scholen/docenten om het onderwijs passend te maken.

Instituut Nijenkamp biedt orthopedagogische ondersteunende begeleiding voor jongeren (leeftijd van 12 tot ca. 18 jaar) met specifieke ontwikkelingsproblematiek en problemen op sociaal-emotioneel gebied. Dit is een dagelijkse, specialistische begeleiding met als doel om te werken naar een zo hoog mogelijk niveau van zelfstandigheid, onafhankelijkheid en zelfredzaamheid. Meer informatie hierover vindt u hier

Het kan voorkomen dat de ondersteunings- of onderwijsbehoefte van een kind of jongere niet duidelijk is. Het kind of de jongere heeft problemen met het leren of in zijn/haar gedrag, maar het is onduidelijk waardoor deze worden veroorzaakt en welke hulp passend is. U kunt bij Instituut Nijenkamp terecht voor diagnostisch onderzoek. Het doel van diagnostiek is om meer inzicht te krijgen in het functioneren van een kind of jongere en gerichte handelingsadviezen te geven aan opvoeders en/of onderwijzers.

 

Heeft u een vraag over een cliënt of wilt u weten of wij passende hulp kunnen bieden? Neem vrijblijvend telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Onderzoek en behandeling van dyslexie worden onder bepaalde voorwaarden volledig vergoed door de gemeente. Meer informatie over de vergoedingsregeling ernstige enkelvoudige dyslexie vindt u hier.

Wij zijn specialist op het gebied van dyslexie met 30 jaar ervaring met onderzoek en behandeling. Om onderzoek en behandeling van dyslexie goed uit te kunnen voeren werkt Instituut Nijenkamp volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling. Het doel is en blijft hierbij altijd dat kinderen op een zo hoog mogelijk, bij hen zelf passend niveau, leren lezen en spellen.