Ootmarsumsestraat 75/77 Almelo

0546-538 500

instituut@nijenkamp.nl

Een schooljaar heeft zijn eigen ritme dat o.a. afhankelijk is van schoolvakanties en meetmomenten in het leerlingvolgsysteem. Daardoor zijn er sterke schommelingen in onze aanmeldingsstroom en kunnen ook wachttijden sterk schommelen. Onderstaande wachttijden zijn daarom indicaties.

GGZ:
aanmeldingswachttijd: 8 weken
behandelingswachttijd: 2 weken

Vergoede dyslexiezorg:
intake: binnen vier weken
onderzoek: binnen twee maanden na goedkeuring leerlingdossier
behandeling: vier weken na afronding diagnostiektraject

Orthopedagogische ondersteunende begeleiding / maatwerkvoorziening:
intake: binnen vier weken
behandeling: binnen twee weken tot zes maanden

Huiswerkbegeleiding: 
op dit moment vol maar regelmatig komen plaatsen vrij
 
Bijles:
start binnen twee weken
 
Cogmed:
intake: binnen 2 weken
start training: direct na intake