Ootmarsumsestraat 75/77 Almelo

0546-538 500

instituut@nijenkamp.nl

Trauma

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen op het leven van kinderen en jongeren. Er wordt van een trauma gesproken wanneer er klachten zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS).

Bij traumagerelateerde klachten wordt de ernst van de problematiek in kaart gebracht. Ook wordt er bekeken of er sprake is van bijkomende problematiek. Hiervoor komt het kind naar ons instituut.

Instituut Nijenkamp biedt EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) voor de behandeling van kinderen en jongeren met een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) en andere traumagerelateerde klachten. Meestal is het ook zinvol om enkele aspecten uit de cognitieve gedragstherapie aan de behandeling toe te voegen. Verder kan er ook gedacht worden aan opvoedingsondersteuning en leerkrachtbegeleiding.
Wanneer er sprake is van complexe PTSS wordt bekeken of een doorverwijzing naar de specialistische GGZ nodig is.