Ootmarsumsestraat 75/77 Almelo

0546-538 500

instituut@nijenkamp.nl

Trauma

Inhoud volgt binnenkort.

Inhoud volgt binnenkort.

Inhoud volgt binnenkort.

EMDR

Instituut Nijenkamp biedt EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) voor de behandeling van kinderen en jongeren met een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) en andere traumagerelateerde klachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept. Zeker jonge kinderen uiten deze klachten vaak niet uit zichzelf. Tijdens EMDR worden de traumatische gebeurtenis en gevoelens opgeroepen, terwijl het kind of de jongere een afleidende taak (het maken van oogbewegingen) uitvoert.

Wij zijn aangesloten bij de Verenging EMDR Nederland (www.emdr.nl). Op deze website zijn ook allerlei filmpjes te vinden over de werkwijze.