Ootmarsumsestraat 75/77 Almelo

0546-538 500

instituut@nijenkamp.nl

Dyslexie

Bij kinderen of jongeren met dyslexie is er sprake van hardnekkige lees- en spellingproblemen. Extra hulp op het gebied van lezen en spellen leidt tot onvoldoende vooruitgang.

Onderzoek en behandeling van dyslexie worden onder bepaalde voorwaarden volledig vergoed door de gemeente. De school controleert aan de hand van onze checklist of uw kind in aanmerking lijkt te komen voor de vergoede zorg. Indien dit het geval is, kan het leerlingdossier dyslexie in samenspraak met ouders ingevuld worden.

Let op: ook als uw kind niet aan alle eisen van de vergoedingsregeling voldoet, is het wel degelijk mogelijk dat er sprake is van dyslexie. U kunt dan toch een onderzoek aanvragen, er is dan echter geen vergoedingsmogelijkheid.

NKD logoInstituut Nijenkamp is erkend door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Dit instituut voert ook onafhankelijk cliƫnttevredenheidsonderzoek uit.

Onze praktijk scoort hierbij wat betreft de diagnostiek een 8,8 en wat betreft de behandeling een 9,4

Een onderzoek naar dyslexie kan opheldering over de onderliggende oorzaken geven. Het onderzoek wordt op twee ochtenden uitgevoerd. Hiervoor komt het kind naar ons instituut. Daarnaast bestaat dit onderzoek uit vragenlijsten voor ouders en/of leerkrachten. Er zijn drie mogelijke uitkomsten:

  • Er is sprake van ernstige, enkelvoudige dyslexie: uw kind komt in aanmerking voor vergoede dyslexiebehandeling.
  • Er is sprake van dyslexie, maar de ernst en/of enkelvoudigheid kan niet worden aangetoond: er wordt geen indicatie afgegeven voor de vergoede zorg. Wel kan remedial teaching zinvol zijn. In dat geval komen de kosten voor eigen rekening.
  • Er is geen sprake van dyslexie: uw kind komt niet in aanmerking voor vergoede dyslexiebehandeling. In het testverslag en tijdens de testbespreking worden passende adviezen gegeven voor een vervolgtraject.

In het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen met dyslexie baat hebben bij bijles of huiswerkbegeleiding.