Ootmarsumsestraat 75/77 Almelo

0546-538 500

instituut@nijenkamp.nl

Dyslexie

Bij kinderen of jongeren met dyslexie is er sprake van hardnekkige lees- en spellingproblemen. Extra hulp op het gebied van lezen en spellen leidt tot onvoldoende vooruitgang. Onderzoek en behandeling van dyslexie worden onder bepaalde voorwaarden volledig vergoed door de gemeente. De school controleert aan de hand van onze checklist of uw kind in aanmerking komt voor de vergoede zorg. 
Let op: ook als uw kind niet aan alle eisen van de vergoedingsregeling voldoet, is het wel degelijk mogelijk dat er sprake is van dyslexie. U kunt dan toch een onderzoek aanvragen, er is dan echter geen vergoedingsmogelijkheid.

NKD logoInstituut Nijenkamp is erkend door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Het onderzoek wordt op twee ochtenden uitgevoerd. Deze ochtenden worden in overleg met ouders gepland. Er zijn drie mogelijke uitkomsten:

  • Er is sprake van ernstige, enkelvoudige dyslexie: uw kind komt in aanmerking voor vergoede dyslexiebehandeling.
  • Er is sprake van dyslexie, maar de ernst en/of enkelvoudigheid kan niet worden aangetoond: uw kind komt niet in aanmerking voor vergoede dyslexiebehandeling.
  • Er is geen sprake van dyslexie: uw kind komt niet in aanmerking voor vergoede dyslexiebehandeling. In het testverslag en tijdens de testbespreking worden passende adviezen gegeven voor een vervolgtraject.

 

JAN 2072De behandeling vindt één keer in de week plaats en duurt 45 minuten. Daarnaast dient er dagelijks thuis geoefend te worden. Door de lees- en spellingvaardigheden regelmatig in kaart te brengen, wordt er voortdurend bekeken of de behandeling effectief is. De behandelingen worden uitgevoerd door een in dyslexie gespecialiseerde orthopedagoog of psycholoog of een in dyslexie gespecialiseerde en geregistreerde logopedist. 

De behandelingen worden uitgevoerd in onze vestiging in Almelo en in ca 25 behandellocaties in de regio Twente.

Soms wordt er geen indicatie afgegeven voor de vergoede zorg, maar komt de leerling wel in aanmerking voor remedial teaching. In dat geval komen de kosten voor eigen rekening.