Ootmarsumsestraat 75/77 Almelo

0546-538 500

instituut@nijenkamp.nl

Opvoedingsondersteuning

opvoedingsproblemen

Als ouder kunt u allerlei vragen rondom de ontwikkeling en opvoeding van uw kind(eren) hebben. Dit kunnen alledaagse opvoedingsvragen zijn, maar ook problemen die al een tijdje spelen en zorgen voor onrust of spanning in het gezin. Wij kunnen u en/of uw kind(eren) helpen, hetzij in de vorm van adviesgesprekken, hetzij via (kortdurende) ondersteuning bij de opvoeding.

Voor ouders die problemen ervaren bij het opvoeden van hun kinderen.

De begeleiding is op maat waarbij vooraf een inschatting gemaakt kan worden van het aantal benodigde afspraken.

Door een psycholoog of (ortho)pedagoog.