Ootmarsumsestraat 75/77 Almelo

0546-538 500

instituut@nijenkamp.nl

Nieuws

Update coronamaatregelen

Nadat we enkele weken volledig op afstand hebben gewerkt, komt nu de tijd waarin langzamerhand de scholen weer geopend worden. Dit betekent dat wij ons allemaal aan moeten gaan passen aan nieuwe werkwijzen. Wij zijn hier volop mee bezig, maar op dit moment kunnen wij helaas nog niet in alle gevallen precies melden hoe wij na 11 mei kunnen gaan werken. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit dat wij grotendeels afhankelijk zijn van hoe scholen hun onderwijs vorm gaan geven en dat proces is op dit moment nog volop in ontwikkeling. Daar waar mogelijk en zinvol houden we het werken op afstand via beeldbellen nog in stand, ook na 11 mei. Daar waar noodzakelijk kunnen we weer op beperkte schaal cliënten op onze locatie ontvangen. We hebben hiervoor onze werkruimten aangepast, o.a. door het plaatsen van plexiglazen schermen en het beschikbaar hebben van desinfecterende middelen. Ook hebben wij protocollen opgesteld waar zowel medewerkers als cliënten zich verplicht aan moeten houden. Op deze wijze kunnen wij de RIVM, GGZ (geestelijke gezondheidszorg) en NKD (Nederlands kwaliteitsinstituut dyslexie) richtlijnen over de hele linie uitvoeren.

We hebben onze diagnostische werkzaamheden weer opgestart vanaf 28 april, aangezien deze nu eenmaal niet via beeldbellen/op afstand plaats kunnen vinden. We nemen hierbij de GGZ-richtlijnen in acht. We zijn begonnen met het indelen van de onderzoeken die vanaf 16 maart zijn geannuleerd, daarna worden de onderzoeken ingedeeld die vanaf 16 maart zijn aangemeld. De ouders worden per telefoon of e-mail door de diagnosticus benaderd om een afspraak te maken.

Voor de kinderen die dyslexiebehandeling krijgen wordt per behandelaar bekeken hoe we de behandelingen na 11 mei voortzetten. Uiteraard zullen we ons hierbij zo flexibel mogelijk opstellen. Zoals het er nu naar uit ziet ontkomen we echter niet aan roosterwijzigingen en voor met name de kinderen die nu op school behandeling krijgen zullen we aanpassingen moeten doen. Wij kunnen na 11 mei namelijk in lang niet alle gevallen nog op scholen terecht omdat veel scholen alleen eigen personeel toelaten.

De psychologische behandelingen gaan in overleg met de behandelaar via beeldbellen door, tenzij de behandelaar oordeelt dat het om therapeutische redenen beter is om de behandeling face-to-face op onze locatie voort te zetten.

Ook voor onze leerlingen in de orthopedagogisch ondersteunende begeleiding en huiswerkbegeleiding willen en kunnen we zoveel mogelijk op maat blijven werken. Dit betekent dat in een beperkt aantal gevallen leerlingen op onze locatie kunnen komen, maar dat wij in de meeste gevallen nog via beeldbellen blijven werken. Dit geldt ook voor onze leerlingen die bijlessen volgen.

Inmiddels lopen vrijwel alle behandelingen en begeleidingen weer volgens plan/rooster. Alleen de diagnostische werkzaamheden liggen nog stil en zijn tot nader orde uitgesteld.
Nieuwe behandelingen worden, indien mogelijk, weer opgestart. Hiervoor neemt de behandelaar contact op als dit aan de orde is.
Het is mooi om te zien hoe iedereen in deze buitengewone periode zijn best doet om alles toch zo normaal mogelijk te laten verlopen.
Onze gedachten gaan uit naar iedereen die het nu moeilijk heeft en/of wordt getroffen door dit nare virus. Heel veel sterkte hiermee!

Wij hebben besloten om de lopende individuele behandelingen zoveel mogelijk via beeldverbindingen te laten verlopen. We gebruiken hiervoor Zoom. Wanneer ouders/leerlingen al een skypeaccount hebben waarmee zij al contact hebben gehad met de behandelaar kan hier ook gebruik van worden gemaakt. De behandelaar belt de ouder en/of de leerling en legt uit hoe de verbinding tot stand kan komen. Er volgt een uitnodiging om deel te nemen aan de videosessie waarna de verbinding tot stand komt.

Ook voor de leerlingen in de orthopedagogische ondersteunende begeleiding en de huiswerkbegeleiding kunnen we deze vorm van ondersteuning gaan gebruiken. De kernbegeleider zal dit met de leerling bespreken. Wij verwachten dat de scholen vanaf woensdag 18 maart voldoende informatie aan de leerlingen hebben verstrekt om verder te kunnen werken aan planningen/toetsen/huiswerk e.d.

Daar waar gewenst en mogelijk gaan we de bijlessen ook via een beeldverbinding aanbieden. De bijlesdocent neemt hierover contact met u op.
Individuele onderzoeken (psychologische en dyslexie) gaan tot en met 6 april vooralsnog niet door. We zijn op dit moment aan het onderzoeken hoe we, wanneer dit weer mogelijk is, zo snel mogelijk deze onderzoeken in kunnen gaan halen. Hierover hoort u later nader van ons. We zijn hierbij uiteraard afhankelijk van aanpassingen in het overheidsbeleid.

Verder zullen we intakegesprekken e.d zoveel mogelijk telefonisch, of daar waar wenselijk/noodzakelijk via een beeldverbinding afhandelen (bijvoorbeeld als er meerdere partijen bij het gesprek aanwezig dienen te zijn).
We denken nog enkele dagen nodig te hebben om alles goed op elkaar afgestemd ingeregeld te hebben, daarna hopen we zo veel mogelijk weer volgens het bestaande rooster te gaan werken.

We danken onze cliënten voor het getoonde begrip voor onze maatregelen in deze bijzondere situatie. We zullen er alles aan doen om alle aan ons toevertrouwde cliënten zo goed mogelijk te begeleiden!

Mededeling Coronavirus

Het laatste nieuws betreffende ons beleid betreffende de Coronamaatregelen zullen wij steeds via onze website www.nijenkamp.nl communiceren onder het tabblad ‘nieuws’.


Individuele behandelingen en lessen
Individuele behandelingen en lessen die zijn afgesproken op onze vestiging aan de Ootmarsumsestraat 75/77 en op de behandellocaties op scholen vervallen per direct. In plaats daarvan neemt de behandelaar op het afgesproken behandel/lestijdstip telefonisch contact op met de ouder/verzorger om te bespreken welke afspraken gemaakt kunnen worden om de continuïteit in de behandeling/lessen te handhaven. Let op, het kan zijn dat u gebeld wordt met een anoniem nummer. Wij vragen u daarom om op het afgesproken behandeltijdstip telefonisch of per e-mail bereikbaar te zijn. Indien dit niet lukt vragen wij u om zelf per e-mail contact op te nemen met de behandelaar van uw kind. Het e-mail adres vindt u op onze website onder het tabblad ‘ons team’. Door op de foto te klikken wordt het e-mailadres zichtbaar. Indien dit niet lukt verzoeken wij u om het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te gebruiken.


Orthopedagogische ondersteunende begeleiding en huiswerkbegeleiding
De orthopedagogische ondersteunende begeleiding en de huiswerkbegeleiding sluiten wij voor dezelfde periode als de scholen gesloten zijn. De betreffende leerlingen kunnen wel hun boeken/schriften/schoolmaterialen bij ons op komen halen om thuis de schoolse werkzaamheden voort te kunnen zetten.
De kernbegeleiders zullen de betreffende leerlingen op afstand blijven begeleiden door hun leerlingen tijdens de reguliere openingstijden tussen 13.00 en 18.00 uur telefonisch te benaderen. Tijdens deze gesprekken zullen individuele begeleidingsplannen worden opgesteld. Let op, het kan zijn dat u gebeld wordt met een anoniem nummer.
De eindexamenkandidaten blijven wij op afstand ondersteunen, o.a. bij het maken van planningen.
Onze vakdocenten zullen tijdens de normale openingstijden zo veel mogelijk beschikbaar blijven voor het stellen van vragen, meekijken bij oefeningen e.d. Leerlingen kunnen hiervoor bellen naar het centrale telefoonnummer 0546-538500. Wanneer een vakdocent niet meteen beschikbaar is belt deze zsm de leerling terug.

Intakes, dyslexieonderzoeken en psychologische onderzoeken
Of Individuele afspraken betreffende intakes, dyslexieonderzoeken en psychologische onderzoeken doorgaan zal door de betreffende medewerker van Instituut Nijenkamp rechtstreeks met de betrokken ouder(s)/verzorgers(s) worden besproken. Hiervoor wordt u telefonisch of via e-mail benaderd. Let op, het kan zijn dat u gebeld wordt met een anoniem nummer.