Ootmarsumsestraat 75/77 Almelo

0546-538 500

instituut@nijenkamp.nl

Iedere geregistreerde hulpverlener dient zich te houden aan de vastgestelde beroepscode en procedures. Soms worden er fouten gemaakt of voelt u zich onheus bejegend. Uiteraard hopen we dat u dit bespreekt met uw hulpverlener. Misschien met iemand erbij die u terzijde staat, misschien door middel van het klachtenformulier.

Maar soms zijn de verhoudingen daarvoor te verstoord geraakt of komt u er met uw hulpverlener niet naar uw tevredenheid uit. U kunt dan een klacht indienen tegen uw hulpverlener.

U kunt uitgebreide informatie over deze bij wet geregelde zaken vinden op onderstaande websites van de verschillende beroepsverenigingen.

Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
www.psynip.nl
Nederlandse Vereniging van Onderwijskundigen en Pedagogen (NVO)
www.nvo.nl  Voor de klachtenprocedure, klik hier
Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten (LVSI)
www.lvsi.nl
Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
www.nkd.nl