Ootmarsumsestraat 75/77 Almelo

0546-538 500

instituut@nijenkamp.nl

Iedere geregistreerde hulpverlener dient zich te houden aan de vastgestelde beroepscode en procedures. Soms worden er echter fouten gemaakt of voelt u zich onheus bejegend. Uiteraard hopen we dat u dit bespreekt met uw hulpverlener. In de meeste gevallen lossen we het dan samen op.

Maar soms zijn de verhoudingen daarvoor te verstoord geraakt of komt u er met uw hulpverlener niet naar uw tevredenheid uit. U kunt dan een klacht indienen tegen uw hulpverlener.

Door uw ongenoegens kenbaar te maken, kunnen klachten in de toekomst voorkomen worden. Laat ons daarom zo snel mogelijk weten wanneer u een klacht heeft. Dit kunt dit doen door het invullen van het klachtenformulier. U kunt ook een afspraak maken met Clemens Nijenkamp, directeur van Instituut Nijenkamp, of met onze klachtenfunctionaris Jacqueline Even.

Indien dit contact niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan kunt u uw klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Instituut Nijenkamp is hiervoor aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg. Het klachtenreglement  kunt u vinden op www.klachtenportaalzorg.nl. Hier vindt u ook meer informatie over het indienen van een klacht.

De voorwaarden en reglementen van het Klachtenportaal Zorg kunt u vinden op klachtenportaalzorg.nl/voorwaarden-en-klachtenreglementen-van-klachtenportaal-zorg.


Wanneer u het lastig vindt om een klacht in te dienen kunt u ook iemand machtigen om dit namens u te doen, bijvoorbeeld een familielid.

De informatie die u deelt met Klachtenportaal Zorg wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.
Uw (persoons)gegevens worden niet openbaar gemaakt.

 Klachtenportaal Zorg

 

 

U kunt verder uitgebreide informatie over deze bij wet geregelde zaken vinden op onderstaande websites van de verschillende beroepsverenigingen.

Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
www.psynip.nl
Nederlandse Vereniging van Onderwijskundigen en Pedagogen (NVO)
www.nvo.nl  
Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten (LVSI)
www.lvsi.nl
Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
www.nkd.nl