Ootmarsumsestraat 75/77 Almelo

0546-538 500

instituut@nijenkamp.nl

Dyslexiebehandeling

Tijdens de dyslexiebehandeling wordt er op maat gewerkt aan de lees- en spellingvaardigheden van uw kind. Er wordt gewerkt met effectief bewezen behandelprotocollen.

Onderzoek en behandeling van dyslexie worden onder bepaalde voorwaarden volledig vergoed door de gemeente. De school controleert aan de hand van onze checklist of uw kind in aanmerking lijkt te komen voor de vergoede zorg. Indien dit het geval is, kan het leerlingdossier dyslexie in samenspraak met ouders ingevuld worden.

Instituut Nijenkamp is erkend door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

JAN 2072

Voor leerlingen waarbij uit onderzoek is gebleken dat er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie. Wanneer er sprake is van dyslexie, maar de ernst en/of enkelvoudigheid niet kan worden aangetoond, wordt geen indicatie afgegeven voor de vergoede zorg. Wel kan remedial teaching zinvol zijn. In dat geval komen de kosten voor eigen rekening.

Let op: ook als uw kind elders is onderzocht en er is gebleken dat er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie, kan behandeling bij ons instituut plaatsvinden.

De dyslexiebehandeling vindt één keer in de week plaats en duurt 45 minuten. Daarnaast dient er dagelijks thuis geoefend te worden. Door de lees- en spellingvaardigheden regelmatig in kaart te brengen, wordt er voortdurend bekeken of de behandeling effectief is.

De behandelingen worden uitgevoerd door een in dyslexie gespecialiseerde orthopedagoog of psycholoog of een in dyslexie gespecialiseerde en geregistreerde logopedist.

De cliënttevredenheid wordt onafhankelijk gemeten door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Onze behandelaren scoren hierbij een 9,4

De behandelingen worden uitgevoerd in onze vestiging in Almelo en in ca 25 behandellocaties in de regio Twente.