Ootmarsumsestraat 75/77 Almelo

0546-538 500

instituut@nijenkamp.nl

Vergoedingsmogelijkheden

Onderzoek en behandeling van dyslexie worden onder bepaalde voorwaarden volledig vergoed door de gemeente. In samenwerking met de school van uw kind, kunt u uw kind aanmelden voor de vergoedingsregeling ernstige enkelvoudige dyslexie. De interne begeleider van de school vult het 'leerlingdossier dyslexie' in, nadat u heeft ondertekend voor akkoord stuurt school dit dossier naar ons. Meer informatie hierover vindt u hier

Jeugdhulp kan in sommige gevallen worden vergoed door de gemeente. Om te weten of u hiervoor in aanmerking komt, dient u contact op te nemen met het zorgloket van uw gemeente. U krijgt dan een wijkcoach / gemeentelijk regisseur / jeugdconsulent toegewezen. Deze persoon brengt samen met u de situatie in kaart en bepaalt of vergoede jeugdhulp is geïndiceerd.

Vergoede jeugdhulp is ook toegankelijk na een verwijzing via een arts. Dit kan een huisarts, jeugdarts of kinderarts zijn. De gemeente is ook in dit geval verantwoordelijk voor de vergoeding van de zorg.

Als de problemen zich voordoen op school en/of schoolgerelateerd zijn, dan kan er een beroep worden gedaan op passend onderwijs. Dit betekent dat elk kind onderwijs krijgt dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden. De intern begeleider (IB'er) van de school is hierin de spil. Het samenwerkingsverband (SWV) waartoe de school behoort beslist of extra ondersteuning voor uw kind geïndiceerd is. Het is mogelijk dat een budget hiervoor aan externe hulpverleners, zoals Instituut Nijenkamp, wordt verstrekt.

Voor meer informatie over passend onderwijs, bezoek deze website.

Ook als blijkt dat de door u gewenste hulp niet vergoed wordt, kunt u bij ons terecht. In dat geval zijn de kosten voor eigen rekening. Klik hier voor informatie over onze tarieven.