Ootmarsumsestraat 75/77 Almelo

0546-538 500

instituut@nijenkamp.nl

Orthopedagogische ondersteunende begeleiding

Orthopedagogische ondersteunende begeleiding (OOB) is een dagelijkse, specialistische begeleiding voor jongeren met specifieke ontwikkelingsproblematiek en problemen op sociaal-emotioneel gebied. Hieronder vallen bijvoorbeeld stoornissen in het autismespectrum (ASS), concentratieproblemen (AD(H)D), angstproblemen, stemmingsproblemen en problemen voortkomend uit de thuissituatie.

Het doel van orthopedagogische ondersteunende begeleiding is dat leerlingen een zo hoog mogelijk niveau van zelfstandigheid, onafhankelijkheid en zelfredzaamheid bereiken.

Het doel van huiswerkbegeleiding is dat leerlingen op een zelfstandige, onafhankelijke manier leren leren en studeren. De orthopedagogische ondersteunende begeleiding richt zich op een breder gebied dan enkel schoolse taken. Denk aan: het geven van sturing bij het uitvoeren van allerlei taken, ontlasten van de thuissituatie, het voorkomen van en leren omgaan met stress en spanning, het leren hulp vragen bij moeilijkheden, etc.

Voor jongeren van 12 tot ca. 18 jaar die het voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs volgen en daar vastlopen.

Aangezien ritme, regelmaat en structuur het beste bereikt kan worden in een dagelijks patroon, bezoeken veruit de meeste leerlingen dagelijks de begeleidingsgroepen. In specifieke gevallen, zoals bijvoorbeeld een afbouwfase, is het ook mogelijk om twee of drie keer per week begeleiding te krijgen.

Door een enthousiast team van (ortho)pedagogen, psychologen en vakdocenten. De leiding over deze groep leerlingen is in handen van een (ortho)pedagoog of psycholoog. De vakdocenten zorgen voor vakinhoudelijke begeleiding.

De kosten van orthopedagogische ondersteunende begeleiding worden veelal vergoed vanuit de Jeugdwet. De beschikking die hiervoor nodig is wordt afgegeven door de gemeente waar de jongere ingeschreven staat. Een aanvraag voor deze begeleiding kan via het zorgloket van de gemeente ingediend worden. Uiteraard kunnen wij u helpen bij deze aanvraag.