Ootmarsumsestraat 75/77 Almelo

0546-538 500

instituut@nijenkamp.nl

Stemming | depressie

Iedereen wisselt weleens van stemming. Een stemmingswisseling kan positief of negatief zijn. Het wordt problematisch wanneer er sprake is van sterke wisselingen in de stemming, er geen duidelijke aanleiding voor is of het dagelijks functioneren wordt belemmerd.

depressieWanneer een kind of jongere minimaal twee weken last heeft van een neerslachtig, somber gevoel en een verminderde interesse in alledaagse activiteiten, dan kan er sprake zijn van een depressie. Vaak gaat dit gepaard met een rusteloos gevoel, een negatief zelfbeeld en problemen met concentreren.

Wij kunnen onderzoeken of er sprake is van stemmingsproblematiek en/of een depressie en wat de onderliggende oorzaken zijn. Het onderzoek duurt één of twee ochtenden. Hiervoor komt het kind naar ons instituut. Daarnaast bestaat dit onderzoek uit vragenlijsten voor ouders en/of leerkrachten. Naast een eventuele diagnose worden er aan de hand van een onderzoek adviezen geformuleerd.

Afhankelijk van de ernst van de klachten kunnen wij uw kind behandelen of doorverwijzen naar specialistische zorg.
Wij bieden verschillende behandelmogelijkheden, waarin de gedachten en het gedrag die de stemmingsproblematiek veroorzaken worden behandeld. De behandeling vindt plaats vanuit de cognitieve gedragstherapie of EMDR. Ook kan er gedacht worden aan opvoedingsondersteuning. In het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen baat hebben bij orthopedagogische ondersteunende begeleiding.