Ootmarsumsestraat 75/77 Almelo

0546-538 500

instituut@nijenkamp.nl

Leerlingzorg

De meest voorkomende leerproblemen zijn lees- en spellingproblemen (waaronder dyslexie) en rekenproblemen (waaronder dyscalculie). Wij kunnen via onderzoek en/of behandeling extra hulp bieden. Tijdens het  onderzoek wordt er gekeken naar de leervorderingen op het niveau van het lezen, de spelling en/of het rekenen. Ook onderzoeken we de intelligentie en informatieverwerkingsvaardigheden. Wanneer na onderzoek de oorzaak van het leerprobleem is vastgesteld, stelt de behandelaar een handelingsplan op. Tijdens de behandeling evalueren wij de resultaten regelmatig en is er steeds intensief overleg met de ouders en de leerkracht.
Verder ondersteunen wij preventieve trajecten op het gebied van lees-, spelling- en rekenproblemen. 

Executieve functies spelen een belangrijke rol in het schoolse leren van kinderen en jongeren. Het zijn de ‘regelfuncties’ van het gedrag. Denk aan het kunnen plannen en organiseren van schoolwerk, het onthouden van instructies, het uitvoeren van complexe taken of het controleren van impulsen. Wanneer een leerling hier veel moeite mee heeft, dan kan het zijn dat de executieve functies nog niet voldoende ontwikkeld zijn. 
Indien gewenst kunnen wij de executieve functies van een leerling in kaart brengen. Ook kunnen wij u adviseren of ondersteunen bij het begeleiden van een leerling met zwakke executieve functies of de leerling begeleiden, bijvoorbeeld door middel van een vaardighedentraining. 

Het kan zijn dat er zorgen zijn over de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling omdat deze anders of niet leeftijdsadequaat verloopt. Een onderzoek kan opheldering over de onderliggende oorzaken geven. Hierbij wordt ook gekeken naar de interactie tussen en zijn/haar ouders en leerkrachten. Na onderzoek bieden wij verschillende begeleidings- en behandelmogelijkheden op sociaal-emotioneel gebied.

Instituut Nijenkamp biedt orthopedagogische ondersteunende begeleiding voor jongeren (leeftijd van 12 tot ca. 18 jaar) met specifieke ontwikkelingsproblematiek en problemen op sociaal-emotioneel gebied. Dit is een dagelijkse, specialistische begeleiding met als doel om te werken naar een zo hoog mogelijk niveau van zelfstandigheid, onafhankelijkheid en zelfredzaamheid. Meer informatie hierover vindt u hier