Second opinion

Second opinion

Second opinion 3 manSoms zijn er twijfels over een schooladvies (bijvoorbeeld groep 8 onderzoek), een diagnose of het effect van een
behandeling.
Door onze jarenlange ervaring zijn wij regelmatig gesprekspartner voor schoolteams en collega orthopedagogen en psychologen.
In sommige situaties voeren wij nader (aanvullend) onderzoek uit om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van een kind of jongere.

Ook ouders kunnen second opinion onderzoek aanvragen.

Een second opinion is de mogelijkheid om andere informatie te verzamelen en een andere blik op de feiten te verkrijgen.
Wij zien dit nadrukkelijk niet als een motie van wantrouwen ten opzichte van de andere behandelaar of onderzoeker,
maar als het verzamelen van extra informatie in het belang van het kind of de jongere.