Leerproblematiek

Leerproblematiek

Het leerproces verloopt niet voor iedereen vlekkeloos. Soms hebben kinderen moeite met het leren lezen, spellen of rekenen. Ze hebben dan veel extra oefening nodig. Een onderzoek naar de oorzaak van deze problemen zorgt voor duidelijkheid over de vervolgstappen. Tijdens het  onderzoek wordt er gekeken naar de leervorderingen op het niveau van het lezen, de spelling en/of het rekenen. Ook onderzoeken we de intelligentie en informatieverwerkingsvaardigheden. Het onderzoek duurt één of twee ochtenden. Hiervoor komt het kind naar ons  instituut. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een op leerproblemen gespecialiseerde orthopedagoog of psycholoog.
Leerproblematiek 3 meisje

Onderstaande signalen kunnen op leerproblemen duiden: 

  • Veel moeite met het aanleren van de letters of met (de volgorde van) tellen
  • Het steeds terugvallen op een spellende leesstrategie of een tellende strategie bij rekenen (gebruiken van vingers)
  • Veel fouten maken tijdens het lezen of fouten blijven maken bij ogenschijnlijk eenvoudige sommen
  • Moeite met het aanleren en toepassen van spellingregels of rekenprocedures
  • Bij het schrijven letters weglaten, toevoegen of verwisselen (bijvoorbeeld het hardnekkig verwisselen van de b en de d)
  • Moeite met klokkijken

Herkent u deze problemen? Schakel dan specialistische hulp in.

Na het onderzoek bieden wij intensieve individuele behandeling van lees- en spellingproblemen.
Bij rekenproblemen bieden wij zowel individuele als groepsgewijze ondersteuning.
Waar mogelijk stemmen wij de handelingsplannen af op de werkwijze van school.

Vanaf 1 januari 2009 is de vergoedingsregeling ernstige dyslexie van kracht. Onder bepaalde voorwaarden wordt onderzoek en behandeling van dyslexie volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Instituut Nijenkamp voldoet aan alle eisen om de vergoedingsregeling uit te voeren.

Let op: ook als uw kind niet aan alle eisen van de vergoedingsregeling voldoet, is het wel degelijk mogelijk dat er sprake is van dyslexie. U kunt dan toch een onderzoek aanvragen, maar er is dan echter geen vergoedingsmogelijkheid.