Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid

Een (hoog)begaafd kind signaleren, is niet altijd zo gemakkelijk. Niet alle (hoog)begaafde kinderen laten namelijk (zeer) hoge prestaties zien op school. Sommige kinderen willen geen uitzondering zijn en gaan zich aanpassen aan het niveau van de leerlingen in de groep, anderen worden onvoldoende uitgedaagd en raken gedemotiveerd. Sommigen glijden af naar een lager onderwijsniveau dan verwacht of verlaten uiteindelijk de middelbare school zonder een diploma. Soms gaan hoogbegaafdheid en een leerstoornis (bijvoorbeeld dyslexie) samen. Ook komt het regelmatig voor dat signalen van (hoog)begaafdheid en signalen van een concentratiestoornis als AD(H)D of signalen van een stoornis in het autismespectrum in elkaar overlopen. Hoogbegaafdheid

Vragen die regelmatig door ouders en leerkrachten aan ons instituut gesteld worden, zijn:

 • is mijn kind/leerling hoogbegaafd?
 • hoe kunnen we hem/haar het beste begeleiden en voldoende uitdaging bieden?
 • is het verstandig om hem/haar een klas te laten overslaan?

Wanneer u antwoord wilt op deze of andere vragen omtrent hoogbegaafdheid, kunt u uw kind aanmelden bij Instituut Nijenkamp. In een intakegesprek wordt allereerst de ontwikkeling van uw kind en de hulpvraag met u besproken. Na afloop van dit gesprek wordt samen met u vastgesteld of nader psychologisch en/of didactisch onderzoek wenselijk is. Bij een onderzoek brengen wij meestal intellectuele, sociaal-emotionele en motivationele gedragsaspecten in kaart.

Naar aanleiding van dit onderzoek bespreken wij met de ouders en/of leerkracht hoe het kind het beste geholpen kan worden. Dit kan betekenen dat wij in overleg met school een begeleidingsplan opstellen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde orthopedagoog of psycholoog.

Kenmerken hoogbegaafdheid:    Enkele signalen van hoogbegaafde onderpresteerders: 
 • hoge intelligentie
 • al op vroege leeftijd lezen, praten, schrijven, ontwikkeling van getalbegrip, al vroeg levensbeschouwelijke
  vragen stellen en nadenken over de zin van het leven
 • uitblinken in motorische, sociale, artistieke en intellectuele vaardigheden (taal, wiskunde, woordenschat)
 • gemakkelijk kunnen leren; goed geheugen
 • gemakkelijk oorzakelijke verbanden leggen
 • problemen gemakkelijk analyseren, zelf oplossingsmethoden bedenken
 • grote denksprongen maken
 • voorkeur voor abstracte lesstof
 • hoge mate van zelfstandigheid
 • brede/specifieke interesse, hoge motivatie, veel energie
 • creatief/origineel in ideeën en/of oplossingen
 • perfectionistisch
 • 'apart' gevoel voor humor
 • hoge mate van concentratie

          

 • wel grote en uitzonderlijke kennis hebben, maar toch wiselende en vaak afnemende schoolprestaties
 • groot verschil tussen wat het kind thuis en op school laat zien (lijkt thuis veel verder dan op school)
 • gevoelig
 • zwakke werkhouding, bijvoorbeeld korte spanningsboog
 • problematische sociaal-emotionele ontwikkeling
 • negatieve houding ten opzichte van school


Herkent u deze kenmerken en wilt u weten of er sprake is van hoogbegaafdheid of onderpresteren? Schakel dan specialistische hulp in.

Na onderzoek bieden wij een verscheidenheid aan begeleidingsmogelijkheden, die zowel voor het kind als voor ouders en/of school aangeboden worden.