Concentratieproblematiek

Concentratieproblematiek

Concentratieproblematiek 1 jongen potloodHeeft uw kind moeite om geconcentreerd aan het werk te blijven? Wordt er op elk geluid gereageerd of is uw kind juist
aan het dagdromen?

Met behulp van psychologisch onderzoek wordt de oorzaak van deze problemen duidelijk en geven wij gerichte handelingsadviezen.
Tijdens het onderzoek brengen wij onder andere de zogenaamde executieve functies in kaart. Dit zijn de ‘regelfuncties’ van het gedrag.

Denk hierbij aan het kunnen plannen en organiseren van werkzaamheden en aan de impulscontrole. Verder onderzoeken wij het intelligentieprofiel en geheugen- en informatieverwerkingsvaardigheden.
Daarnaast maken wij gebruik van vragenlijsten voor ouders en/of de docent(en) van het kind. Het onderzoek duurt één of twee ochtenden. Hiervoor komt het kind of de jongere naar ons instituut. Indien nodig observeren wij ook op school. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde orthopedagoog of psycholoog. 

Onderstaande signalen kunnen op concentratieproblemen duiden: 

  • dagdromen
  • impulsief reageren
  • vergeetachtigheid
  • eerst doen, dan denken
  • gebrek aan overzicht
  • geen gevaar zien
  • laag (werk)tempo
  • moeilijk te remmen of bij te sturen
  • chaotisch
  • druk gedrag, niet stil kunnen zitten

Herkent u meerdere signalen? Schakel dan specialistische hulp in.

Na het onderzoek zijn er verschillende begeleidings- en behandelmogelijkheden, zowel voor het kind en de jongere als voor ouders en/of school, zie hier: Cogmed werkgeheugentraining of individuele behandeling