Algemeen ontwikkelingsbeeld

Algemeen ontwikkelingsbeeld

In de omgeving van elk kind of jongere wordt er weleens afgevraagd; ‘Wat kunnen en mogen we van hem of haar verwachten?’ Is er juist meer of minder uitdaging nodig en op welke manier kan hij/zij het best benaderd worden?

Bij een onderzoek naar algemene ontwikkelingskenmerken wordt er onder andere gekeken naar de 'denkkracht' van iemand. Wij onderzoeken de verschillende Algemeen ontwikkelingsbeeldaanlegfactoren die met het denken te maken hebben. Ook onderzoeken we de informatieverwerkingsvaardigheden en maken we een betrouwbare inschatting van het onderwijsniveau waarop het kind of de jongere kan functioneren. We geven gerichte handelingsadviezen voor zowel thuis als in de klas. Het onderzoek duurt één of twee ochtenden. Hiervoor komt het kind of de jongere naar ons instituut. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een in kinderen en jongeren gespecialiseerde orthopedagoog of psycholoog.

Onderstaande signalen kunnen een aanwijzing zijn voor onderzoek:

  • sterk wisselende schoolresultaten
  • verminderde motivatie tot leren
  • verminderd plezier op school
  • vastlopen in het leren
  • groot verschil tussen kunnen verwoorden en het uitvoeren van een taak
  • onduidelijkheid over geschikt vervolgonderwijs passend bij het niveau van het kind/de leerling

Zijn één of meer van deze signalen aan de orde? Wij helpen u graag meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van uw kind!

Na het onderzoek bestaan er diverse mogelijkheden voor begeleiding en ondersteuning van het kind, de jongere, de ouders en de school. Na een onderzoek geven we aan of er begeleiding nodig is en adviseren we indien nodig welke begeleiding het beste bij uw kind past.