Studiecoaching

Studiecoaching

Voor leerlingen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het plannen en organiseren van hun huiswerk en studiecoachingbehoefte hebben aan steun bij het ‘leren leren’, behoort studiecoaching tot de mogelijkheden. Deze vorm van individuele begeleiding vindt (naar behoefte van de leerling en zijn/haar ouders) één of twee keer per week plaats.

Tijdens deze begeleiding, die wordt gegeven door een psycholoog/orthopedagoog of vakdocent (afhankelijk van de vraagstelling), kan aandacht worden besteed aan het aanleren van verschillende studievaardigheden, denk hierbij aan: 

  • het maken van goede samenvattingen
  • het leren van woordjes in een vreemde taal
  • het maken van planningen
  • de aanpak van vraagstukken
  • het verbeteren van de studiehouding

Het is de bedoeling dat de leerling dan aan de hand van de gemaakte afspraken en de geleerde vaardigheden thuis zelfstandig verder kan met het maken en leren van het huiswerk. Mocht blijken dat de leerling behoefte heeft aan meer intensieve dagelijkse ondersteuning, behoort het volgen van intensieve huiswerkbegeleiding tot de mogelijkheden.