Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding | Dè huiswerkbegeleiders van Almelo en omgeving!


huiswerk. bijlesInstituut Nijenkamp biedt al meer dan 25 jaar op professionele wijze oplossingen bij problemen met het huiswerk en de studie, wij zijn niet voor niets dé huiswerkbegeleiders van Almelo en omgeving! Door de opgedane kennis en ervaring met huiswerkbegeleiding zijn wij ook gesprekspartner van scholen en werken wij intensief samen met mentoren en/of leraren.

Problemen met huiswerk hebben verschillende oorzaken en uiten zich vaak op de volgende wijze: 
 • thuis komen en dan niet aan het huiswerk gaan
 • pas op het laatste moment leren voor overhoringen en proefwerken
 • niet weten hoe het huiswerk aangepakt moet worden
 • hard werken met toch teleurstellende resultaten
 • niet weten wat de docent van je verwacht
 • moeite met leren door een leerprobleem als dyslexie of dyscalculie
 • thuis zijn er steeds meer conflicten over het huiswerk

Problemen met huiswerk en studie lossen wij op door samen met de leerling een werkplanning op te stellen. Elke dag bespreken wij de planning en begeleiden wij de leerling met het huiswerk en de studie. Het doel is dat de leerling op een zelfstandige, onafhankelijke manier leert leren en studeren. Wij maken gebruik van een geavanceerd online leerlingvolgsysteem waarmee ouders en/of mentoren op de hoogte gehouden worden van de vorderingen.
 
LEREN KUN JE LEREN, HUISWERKBEGELEIDING HELPT DOOR:huiswerkbegeleiding
 
 • intensieve dagelijkse begeleiding door vakdocenten (nergens zoveel docenten per leerling!) 
 • zorgen voor een goede planning van de werkzaamheden
 • dagelijks controleren en overhoren van huiswerk
 • onderzoeken en beoordelen van de studievaardigheid
 • verbeteren van de studievaardigheid met als motto: leer mij het zelf te doen!
 • werken in een rustige en stimulerende omgeving
 • beschikbaar stellen van oefenstof, ons systeem van 'proef-proefwerken' is ongeëvenaard!
 • beschikbaar stellen van leerstofondersteunende computerprogramma's
 • waar nodig ondersteuning door orthopedagoog/psycholoog (bijv. in geval van dyslexie)
 
Wij bieden met opzet geen huiswerkbegeleiding aan op school omdat het onze ervaring is dat de meeste leerlingen verlenging van de toch al vaak lange schooldag op school als onplezierig ervaren. Wij vangen onze leerlingen daarom na schooltijd op in onze gezellige studieruimtes, waar wij alle benodigde faciliteiten tot onze beschikking hebben. Alle Almelose scholen liggen op minder dan 10 minuten fietsafstand van Instituut Nijenkamp, zodat de afstand geen bezwaar is maar wel een frisse neus oplevert!
Bij ons geen steeds wisselend begeleidingsteam, maar een vaste kern van ervaren, gekwalificeerde en door ons zelf opgeleide studiebegeleiders die vaak al jaren van ons team deel uit maken. Zij kennen de lesmethodes en weten waar accenten gelegd moeten worden. Wij zijn trots op onze kwaliteit en werken voortdurend aan het op peil houden en uitbreiden van onze kennis en vaardigheden, o.a. door het organiseren van studieochtenden en trainingen voor onze begeleiders. Door de samenwerking met onze op leerprocessen gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen weten wij als geen ander vastgelopen leerprocessen weer vlot te trekken. Met deze specifieke kennis onderscheiden wij ons nadrukkelijk van andere huiswerkinstituten.
Onze leerlingen hebben 's middags hun eigen afgeschermde studienis en kunnen blijven tot het werk af is, dus geen tijdsdruk door 'afgesproken uren' en geen verborgen kosten.
 
Huiswerkbegeleiding bij Instituut Nijenkamp is gezien bovenstaande dus duidelijk anders dan de huiswerkbegeleiding die door scholen, al dan niet tegen betaling, aangeboden wordt. Wilt u meer weten over de verschillen, neem dan even met ons contact op. Natuurlijk kunt u ook informeren bij de contactpersoon van school, hij of zij kan u ook meer vertellen over de verschillen.
 
Instituut Nijenkamp is al meer dan 20 jaar erkend door de Landelijke Vereniging van StudiebegeleidingsInstituten (LVSI). De LVSI selecteert instituten op kwaliteit en betrouwbaarheid. Een onafhankelijke klachtencommissie maakt deel uit van de kwaliteitsbewaking. Zie verder www.lvsi.nl.
 
DOOR LEREN LEREN BETER STUDEREN!
 

Leerlingvolgsysteem

Log hier in op ons leerlingvolgsysteem StudyTrack.