Examentraining

Examentraining

Eindexamenkandidaten krijgen in onze huiswerkbegeleidingsgroep speciale aandacht en worden getraind in het maken van eindexamenopgaven. examentraining

De basis ligt in de huiswerkbegeleiding en in het studieritme en de regelmaat die hierdoor gecreëerd worden. Daarnaast starten we met het maken van gedegen jaarplanning. Dagelijks wordt gecontroleerd of de planning op de juiste wijze uitgevoerd wordt.
Moeilijke stof wordt extra uitgelegd en geoefend. Ook trainen we het goed formuleren van antwoorden.
Het samenwerken met andere eindexamenkandidaten verhoogt de motivatie en is ook leuk!
Natuurlijk zijn er ruim voldoende ervaren en gemotiveerde vakdocenten aanwezig om iedere leerling optimaal en individueel te ondersteunen.

We zijn er trots op dat vrijwel ieder jaar al onze eindexamenkandidaten slagen. Ook zij die het diploma net niet behaald hebben, hebben echter geen verloren jaar gehad en hebben de vaardigheden aangeleerd om op een ander niveau of in een latere vervolgstudie succes te hebben.