Bijles

Bijlessen

bijlesInstituut Nijenkamp biedt op veilige en vertrouwde wijze bijlessen aan voor bijna alle vakken in het voortgezet onderwijs en voor enkele vakken in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

De bijlessen worden verzorgd door vakdocenten met ervaring in het individueel aanbieden van lessen. Naast inhoudelijke begeleiding is ook het stimuleren en motiveren van de leerling onderdeel van de hulp.

Bij aanvang van de bijlescyclus bespreekt de bijlesdocent met de leerling welke problemen aanwezig zijn en naar aanleiding hiervan stelt de docent een plan van aanpak op. De problemen worden dan gericht aangepakt. De resultaten en bevindingen worden bijgehouden in ons online leerlingvolgsysteem en zijn door ouders dus altijd in te zien.

Normaal gesproken vindt de bijles één keer per week op een vast moment plaats, maar in overleg zijn aanpassingen mogelijk.
De bijles neemt één klokuur (60 minuten) in beslag. De kosten zijn inclusief het bijhouden van het leerlingvolgsysteem, materiaalkosten en het gebruik van oefenmateriaal, dus geen onverwachte verrassingen.  
 
Instituut Nijenkamp is erkend door de Landelijke Vereniging van StudiebegeleidingsInstituten (LVSI). De LVSI selecteert instituten op kwaliteit en betrouwbaarheid. Een onafhankelijke klachtencommissie maakt deel uit van de kwaliteitsbewaking. Zie verder www.lvsi.nl

Leerlingvolgsysteem

Log hier in op ons leerlingvolgsysteem StudyTrack.