Komt mijn kind in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg?
  • Waar en door wie wordt het onderzoek afgenomen?

    Het onderzoek vindt meestal plaats binnen de muren van Instituut Nijenkamp. Wij beschikken over onderzoeksruimtes die voldoen aan de eisen van de Nederlandse vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen en het Nederlands Instituut van Psychologen.

    In de onderzoekspraktijk van Instituut Nijenkamp werken orthopedagogen en een gz-psycholoog / kinder- en jeugdpsycholoog NIP (BIG geregistreerd). Door middel van frequent intervisieoverleg en (bij)scholing worden de vaardigheden van de medewerkers op peil gehouden.
    Verder is er vaak op een aantal dagen in de week een stagiair van de universitaire opleiding pedagogiek of psychologie aanwezig. De stagiair werkt onder volledige supervisie van een orthopedagoog/psycholoog van Instituut Nijenkamp. Daarnaast wordt zijn of haar handelen getoetst door de stagebegeleider van de opleiding.