Komt mijn kind in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg?
  • Hoe lang duurt het onderzoek?

    Het hangt van de onderzoeksvraag af hoeveel tijd een onderzoek in beslag neemt. Het onderzoek wordt opgedeeld in dagdelen. Eén dagdeel is een ochtend onderzoek van 8.30 uur tot 12.00 uur.
    In veruit de meeste gevallen neemt een volledig psychologisch en pedagogisch didactisch onderzoek twee dagdelen in beslag.
    Wanneer er echter al de nodige recente en bruikbare informatie door derden is verzameld, is het ook mogelijk om het onderzoek tot één dagdeel te beperken.