Komt mijn kind in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg?
  • Wanneer is onderzoek nodig?

    Er zijn verschillende redenen waarom onderzoek uitgevoerd wordt. Een belangrijke reden is ongerustheid van de ouders of de school over de ontwikkeling van het kind.
    Zo is het bijvoorbeeld verstandig om onderzoek uit te voeren wanneer het kind ten opzichte van groeps/klasgenoten of ten opzichte van de verwachtingen die men heeft van het kind, leerachterstanden gaat vertonen die niet verdwijnen nadat er op school extra aandacht aan is besteed.
    Ook opvallend gedrag dat moeilijk te veranderen en/of bij te sturen is, is een reden voor onderzoek.