Komt mijn kind in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg?
 • Wanneer komt een kind in aanmerking voor vergoede dyslexiebehandeling?

  Een kind komt in aanmerking voor dyslexiebehandeling wanneer er uit het diagnostisch onderzoek
  naar voren is gekomen dat er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie. Dit houdt in dat het kind
  behoort tot de 10% zwakste presteerders op het gebied van lezen en/of spelling. Ook moet er een
  specifiek dyslectisch cognitief profiel aangetoond zijn in het onderzoek. De enkelvoudigheid van de
  stoornis geeft aan dat er geen overige problemen op stoornisniveau zijn geconstateerd die de
  effectiviteit van de behandeling negatief zullen beïnvloeden. Wanneer een kind aan de criteria voldoet,
  is er een indicatie voor vergoede behandeling afgegeven. Dit houdt in dat de dyslexiebehandeling
  vergoed wordt volgens het protocol ‘Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0’ (Blomert, 2013).