Komt mijn kind in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg?
  • Hoe ziet een onderzoek eruit?

    Bij psychologisch onderzoek kijken wij naar ontwikkelingsaspecten betreffende intellectuele capaciteiten, informatieverwerkingsvaardigheden,
    executieve functies en sociaal-emotionele ontwikkeling.
    Bij het pedagogisch-didactisch onderzoek brengen wij allerlei leervoorwaarden in kaart en kijken wij naar het niveau van de schoolse vaardigheden