Komt mijn kind in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg?
 • Wie worden er betrokken bij de psychologische behandeling?

  Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de aard van de problematiek kan het kind zelf behandeling krijgen, waarbij ouders altijd betrokken worden en de school indien nodig (na toestemming van ouders en/of kind). In sommige gevallen wordt het kind indirect behandeld, dat wil zeggen dat ouders en/of school gesprekken hebben, waarin zij leren hoe ze het kind kunnen helpen.
  Wat betreft de toestemming geldt:
  • Kinderen tot 12 jaar: ouders moeten toestemming geven voor behandeling
  • Jongeren van 12 tot 16 jaar: ouders en jongeren moeten toestemming geven voor behandeling
  • Jongeren vanaf 16 jaar: jongeren moeten toestemming geven
  • Als ouders gescheiden zijn: beide (gezagdragende) ouders moeten toestemming geven voor behandeling