Komt mijn kind in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg?
  • Hoe vaak in de week moeten leerlingen komen?
    Aangezien ritme, regelmaat en structuur het beste bereikt kan worden in een dagelijks patroon, bezoeken veruit de meeste leerlingen dagelijks de studiebegeleidingsgroepen. In specifieke gevallen, zoals bijvoorbeeld een afbouwfase, is het ook mogelijk om 2 of 3 keer per week naar studiebegeleiding te komen.