Komt mijn kind in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg?
  • Wanneer is studiebegeleiding wenselijk?

    Er zijn verschillende redenen waarom leerlingen voor studiebegeleiding op kunnen worden gegeven. Studiebegeleiding is bij uitstek geschikt voor leerlingen met ‘opstartproblemen’ bij het maken van huiswerk, voor leerlingen die een ‘stok achter de deur’ kunnen gebruiken en voor leerlingen die moeite hebben met het plannen van hun werkzaamheden. Ook leerlingen die wel hard maar weinig effectief werken kunnen bij ons terecht.
    Verder bieden we specifieke hulp bij leerproblemen in geval van leerstoornissen als dyslexie en dyscalculie. Voor leerlingen met PDD-NOS, AD(H)D en ernstige leerproblematiek bieden we toegesneden hulp in een aparte groep met gespecialiseerde begeleiding (studiebegeleiding-plus).