Komt mijn kind in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg?
  • Wat zijn de kosten van het onderzoek en worden ze vergoed door mijn zorgverzekeraar?

    Wij hanteren vaste onderzoekstarieven, afhankelijk van de benodigde onderzoeks- en verwerkingstijd. Het actuele tarief vindt u op onze website www.nijenkamp.nl, onder het kopje Algemene informatie bij tarieven. Bij het tarief zijn inbegrepen de kosten van de voor- en nabespreking, de onderzoekstijd, de verwerkingstijd en de materiaalkosten, tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken.
    Afhankelijk van de vraagstelling en de eventuele verwijzing voor het onderzoek en de eventuele voorwaarden van de zorgverzekeraar van de cliënt is een geheel of gedeeltelijke vergoeding van de kosten mogelijk via de zorgverzekeraar. Het is altijd verstandig om bij de eigen verzekeraar te rade te gaan over de mogelijkheden. Indien uw kind voor vergoede zorg in aanmerking komt is het belangrijk dat u de zorgpas van uw kind meeneemt op de onderzoeksdag, zodat wij hiervan een kopie kunnen maken.