Komt mijn kind in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg?
  • Wanneer en hoe krijg ik de uitslag van het onderzoek?
    Na ieder onderzoek plannen wij tijd in voor het verwerken van de onderzoeksgegevens en het opstellen van het schriftelijke onderzoeksrapport. Hierdoor kunnen wij in de meeste gevallen ervoor zorgen dat ouders en/of school binnen 3 weken na de onderzoeksdatum het rapport ontvangen. Uiteraard is het vervolgens mogelijk om een afspraak te maken voor de bespreking van de onderzoeksgegevens en het op basis hiervan bepalen van verdere (behandelings)stappen.