Komt mijn kind in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg?
  • Wat is psychologische behandeling?
    Binnen Instituut Nijenkamp wordt kortdurende behandeling geboden binnen de eerstelijn. De gehanteerde werkwijze is de cognitieve gedragstherapie. Door middel van gesprekken, oefeningen, rollenspelletjes en opdrachten leren kinderen en hun omgeving hoe ze op een handige manier met lastige situaties om kunnen gaan, door er anders over te denken, of door anders te handelen.