inloggen
Welkom op het deel van onze website dat speciaal is voor ouders van de kinderen die bij ons in dyslexiebehandeling zijn. Hier kun je instructiefilmpjes vinden die je thuis samen kunt kijken. Bij de filmpjes over lezen worden verschillende leestechnieken uitgelegd. Bij de filmpjes over spelling zie je filmpjes over spellingcategorieën. Bij psycho-educatie vind je filmpjes die informatie geven over dyslexie. In de map compenserende middelen staan filmpjes over compenserende software. Dit zijn computerprogramma’s die je helpen met lezen en spellen zodat je zelf je energie kunt gebruiken om de stof te begrijpen en meer zelfstandig aan de slag kunt.

Login