Sociaal-emotionele groepsbegeleiding

Groepsbehandeling bij sociaal-emotionele problemen

Faalangstreductietraininggroepstraining
Iedereen is wel eens zenuwachtig voor een toets of examen of wanneer je een belangrijke sportwedstrijd hebt. Maar soms zijn kinderen of jongeren zo zenuwachtig, dat het in de weg zit en ze (veel) minder presteren dan ze eigenlijk kunnen. Ze krijgen last van faalangst. Deze kinderen en jongeren denken vaak dat het toch niet gaat lukken, ze eigenlijk helemaal niets goed kunnen en anderen ze vast niet goed genoeg vinden. Hierdoor kunnen ze een negatief zelfbeeld ontwikkelen. Voor kinderen en jongeren die last hebben van faalangst biedt Instituut Nijenkamp twee groepstrainingen aan.

Voor kinderen van de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool werken we met de training ‘Je bibbers de baas’. In een groepje van zes tot acht kinderen en twee trainers wordt kinderen op een speelse wijze geleerd de gevoelens van faalangst beter te hanteren. De training bestaat uit tien wekelijkse bijeenkomsten voor de kinderen, twee ouderbijeenkomsten en een bijeenkomst voor leerkrachten en/of intern begeleiders van de kinderen.

Voor middelbare scholieren bestaat de training uit acht wekelijkse bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is voor ouders. De volgende zes bijeenkomsten zijn voor de jongeren en de afsluiting is voor ouders en jongeren samen. In de training krijgen de jongeren technieken aangereikt om beter met hun faalangst om te gaan. 

Sociale vaardigheidstrainingen
We groeien op in een gezin, zitten in een klas, voetballen in een team. Het is daarom belangrijk goed te kunnen omgaan met anderen. Niet ieder kind lukt dat altijd even gemakkelijk. Sommige kinderen durven niet goed op andere kinderen af te stappen, uit angst afgewezen te worden.
Andere kinderen vinden het moeilijk om samen te werken omdat ze niet goed kunnen onderhandelen of conflicten kunnen oplossen. Er zijn ook kinderen die tijdens ruzies niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en ofwel zich terugtrekken, ofwel boos en agressief reageren. Voor kinderen die op de een of andere manier vastlopen binnen sociale contacten, biedt Instituut Nijenkamp sociale vaardheidstrainingen in groepsverband aan.

Kinderen van de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool komen in groepjes van zes tot acht kinderen wekelijks bij elkaar om te oefenen met diverse sociale vaardigheden. In het eerste deel van de training staan de basisvaardigheden centraal, zoals emotieherkenning en op iemand af stappen. In het tweede deel staan de moeilijkere vaardigheden centraal, zoals reageren als je niet mee mag doen en opkomen voor jezelf. De kinderen krijgen elke week de opdracht om de geoefende vaardigheden ´in het echt´ te gaan oefenen.
Ouderbijeenkomsten en contact met de leerkracht maken deel uit van de training.

Thema-avonden
Geregeld organiseert Instituut Nijenkamp informatieavonden rondom een bepaald thema, zoals dyslexie, ADHD of echtscheiding. Het is ook mogelijk ouderavonden op school te organiseren. Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen.

Praktische informatie
U kunt uw kind telefonisch aanmelden voor de training. U ontvangt dan van ons een aanmeldingsformulier en een aantal vragenlijsten om in te vullen. Voorafgaand aan de training wordt een intakegesprek gepland. Op basis van de gegevens vanuit de aanmelding en het intakegesprek wordt bekeken of uw kind in aanmerking komt voor de training, of dat een ander traject beter aansluit. Hierbij kan gedacht worden aan een sociaal-emotioneel onderzoek of een individueel trainingstraject. Indien nodig kan het trainingsmateriaal worden aangepast voor dyslectische kinderen.

Voor het actuele tarief van de trainingen kunt u hier terecht.
In sommige situaties zijn er vergoedingsmogelijkheden door de zorgverzekeraar.