Remedial teaching

Remedial teaching

RT 2 meisje computerRemedial teaching is de individuele behandeling van leerproblemen. Het betreft professionele didactische hulp wanneer het kind in het leerproces op school vastloopt.

De meest voorkomende leerproblemen zijn lees- en spellingproblemen (waaronder dyslexie) en rekenproblemen (waaronder dyscalculie). Wij behandelen echter ook kinderen met bijvoorbeeld visueel-ruimtelijke problemen en kinderen met auditieve informatieverwerkingsproblematiek.

Wanneer na onderzoek de oorzaak van het leerprobleem is vastgesteld, stelt de behandelaar een handelingsplan op. Tijdens de behandeling evalueren wij de resultaten regelmatig en is er steeds intensief overleg met de ouders en de leerkracht.

De behandeling van het leerprobleem wordt altijd uitgevoerd door een in leerproblemen gespecialiseerde orthopedagoog of een geregistreerd remedial teacher. Hiermee waarborgen wij de kwaliteit van onze behandelingen.

Leerlingvolgsysteem

Log hier in op ons leerlingvolgsysteem StudyTrack.