Orthopedagogische ondersteunende begeleiding

Orthopedagogische ondersteunende begeleiding

OOBHet voortgezet onderwijs zit vol uitdagingen: het verzamelen van informatie uit verschillende bronnen, het maken van verslagen, het bijhouden van dossiers, het goed inpakken van de schooltas, etc.. Bij sommige leerlingen gaat dit niet 'vanzelf', zij hebben extra begeleiding nodig om te kunnen functioneren in het (regulier) voortgezet onderwijs.
 
Instituut Nijenkamp biedt specialistische begeleiding aan jongeren (12 tot ca. 18 jaar) met een stoornis in het autistische spectrum (zoals PDD-NOS en het syndroom van Asperger) en AD(H)D. Ook jongeren met problemen op sociaal-emotioneel gebied komen voor deze vorm van begeleiding in aanmerking.
Het doel van deze vorm van begeleiding is het zo zelfstandig mogelijk leren functioneren. Er is een intensief dagelijks begeleidingscontact met de leerling, bovendien is er op zeer regelmatige basis contact met de ouders en de school. De leiding over deze groep is in handen van een orthopedagoog. 
 
Onderdelen van de begeleiding zijn:
  • het geven van sturing bij het uitvoeren van allerlei taken (zoals huiswerk)
  • het leren structureren van eigen werkzaamheden
  • het leren plannen op de korte en lange termijn van dagelijkse activiteiten
  • het bereiken van rust in de thuissituatie (ontlasting van de thuissituatie)
  • begeleiding bij het regelen van praktische zaken
  • het leggen van contact met jongeren van de eigen leeftijd en volwassenen
  • het leren hulp vragen bij moeilijkheden
 
Deze vorm van begeleiding begeeft zich op het grensvlak tussen het reguliere en het speciaal onderwijs. Veel van onze leerlingen in deze vorm van begeleiding kunnen zich met dit extra steuntje in de rug toch in het reguliere onderwijs handhaven.  

Leerlingvolgsysteem

Log hier in op ons leerlingvolgsysteem StudyTrack.