Groepsbegeleiding rekenen

Cursus Spelend Rekenen 1

Rekenen is leuk! Maar voor kinderen die rekenen moeilijk vinden geldt dit vaak niet. In de cursus Spelend Rekenen 1 ontdekken kinderen hoe leuk rekenen kan zijn.
De cursus is bedoeld voor kinderen uit groep 4 en 5 van de basisschool met rekenproblemen. In deze interactieve, groepsgewijze oefenlessen wordt gewerkt aan de basale vaardigheden die nodig zijn om te kunnen rekenen.
 
Op een speelse manier (o.a. doe-oefeningen, rekenspelletjes en zelf sommen bedenken) wordt gewerkt aan getalbegrip
Groepsbeg rekenenen de bouwstenen voor het rekenen tot 100. De opzet van deze cursus is gebaseerd op het succesvolle oefenprogramma "Met Sprongen Vooruit" waarvan door wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat het de rekenprestaties van zwakke rekenaars verbetert en dat wordt aanbevolen in het recent verschenen Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen (Protocol DDG).
 
Wat kunt u verwachten?
  • de cursus wordt gegeven in kleine groepen van 4 tot 6 kinderen.
  • de cursus is twee keer per week, 1 uur.
  • het kind werkt gedurende de cursus thuis op een speelse manier aan de rekenvaardigheden door middel van oefeningen en spelletjes die worden meegegeven.
  • een cursus duurt 6 weken (=12 lessen)
  • door veel in spelvorm te oefenen, blijven de kinderen betrokken en krijgen ze (weer) plezier in het rekenen.
  • aan het eind van de cursus ontvangt elk kind een diploma waarop vermeld staat welke vaardigheden worden beheerst.
  • per jaar worden meerdere cursussen gegeven (bij voldoende aanmelding)
 
Als vervolg op deze cursus bieden we de cursus Spelend Rekenen 2 aan, waarin de leerlingen de basisvaardigheden leren toepassen bij het rekenen tot 100.