EMDR (traumabehandeling)

EMDR (traumabehandeling)

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen op het leven van kinderen en jongeren.
Een groot deel hiervan wordt verwerkt op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten.
Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS).
Instituut Nijenkamp biedt EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) voor de behandeling van kinderen en jongeren met PTSS en andere traumagerelateerde klachten.
Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.
Zeker jonge kinderen uiten deze klachten vaak niet uit zichzelf.
De volgende gedragingen kunnen een signaal zijn van een onverwerkte gebeurtenis:
– Vertraagd bereiken van ontwikkelingsmijlpalen
– Driftbuien/ agressief gedrag
– Piekeren
– Klampgedrag
– Regressief gedrag (het ‘terugvallen’ in de ontwikkeling, bijvoorbeeld bedplassen)
– Posttraumatisch spel
– Concentratieproblemen
– Leerproblemen
– Zelfdestructief gedrag
– Slaapproblemen

Werkt EMDR?
Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat kinderen en jongeren goed op EMDR reageren.
EMDR is een kortdurende geprotocolleerde therapievorm. Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn kinderen en jongeren vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Meestal is het nog wel zinvol om enkele aspecten uit de cognitieve gedragstherapie in de behandeling toe te voegen.
Bij kinderen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer. Vaak is dit niet passend in de basis GGZ. Wanneer na een intake ingeschat wordt dat de problematiek of het trauma te complex is, zal worden doorverwezen naar de specialistische GGZ.
Wij zijn aangesloten bij de Verenging EMDR Nederland (www.emdr.nl). Op deze website zijn ook allerlei filmpjes te vinden over de werkwijze.