Dyslexiebehandeling

Dyslexiebehandeling

DBHet leren lezen en spellen verloopt voor sommige kinderen niet vanzelf. Deze leerlingen hebben vaak een grote achterstand op school op deze gebieden. Wanneer het kind in aanmerking komt voor vergoede zorg, kan Instituut Nijenkamp de dyslexiebehandeling uit voeren. Hoewel scholen moeten verwijzen voor vergoede dyslexiezorg, bepalen altijd de ouders bij welk instituut zij hun kind laten onderzoeken en behandelen.
 
Het kind wordt geholpen door op het gebied van lezen en spellen de vaardigheden te vergroten. De behandeling vindt één keer in de week plaats en duurt 45 minuten. Er wordt regelmatig bekeken of de behandeling aanslaat door de lees- en spellingvaardigheden op dat moment in kaart te brengen. De behandelingen worden uitgevoerd door een in dyslexie gespecialiseerde universitair afgestudeerde orthopedagoog of psycholoog of een in dyslexie gespecialiseerde en geregistreerde logopedist.

Tijdens de behandeling werken wij aan het volgende:
- versterken van de lees- en spellingvoorwaarden
- verhogen van de technische leesvaardigheid op woord- en tekstniveau
- verhogen van de spellingvaardigheid
- kennis van compenserende middelen
- acceptatie en kennis van dyslexie

Voor de dyslexiebehandeling kan starten moet uit dyslexieonderzoek zijn gebleken dat het kind in aanmerking komt voor vergoede dyslexiezorg. Bij aanvang van de dyslexiebehandeling stemmen wij de handelingsplannen waar mogelijk af op de werkwijze van school. Een intensieve samenwerking met de school is dan ook gewenst.

Inmiddels hebben wij met vele scholen in de regio goede werkcontacten opgebouwd. Het is niet voor niets dat vele scholen ons als voorkeursinstituut bij ouders aanbevelen.

Instituut Nijenkamp is erkend door het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Het Kwaliteitsinstituut Dyslexie is een onafhankelijk instituut dat ernaar streeft dat ieder kind met lees- en spellingproblemen op een uniforme en kwalitatief goede manier gediagnosticeerd en behandeld wordt door een team van gespecialiseerde behandelaren. Om de kwaliteit van de dyslexiezorg voor ieder kind te waarborgen dienen deze behandelaars gecertificeerd te zijn door het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Voor meer informatie zie www.kwaliteitsinstituutdyslexie.nl 
 

Inlogpagina website

Ben jij of is je kind in dyslexiebehandeling bij ons? Log dan hier in voor meer informatie in de vorm van filmpjes.

Leerlingvolgsysteem

Log hier in op ons leerlingvolgsysteem StudyTrack.