Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie

soc emo begl smiley
Tegenslagen, je verdrietig of bang voelen, ruzie maken, het hoort allemaal bij het opgroeien. Meestal lukt het kinderen, ouders en school om hier samen uit te komen. De vervelende situaties en gevoelens gaan dan weer voorbij. Soms is dit lastiger en dan kan het fijn zijn om hier met iemand over te praten. Je kunt dan leren hoe je omgaat met moeilijke situaties en nare gevoelens. Dit kan bij Instituut Nijenkamp in de vorm van kortdurende psychologische behandeling.
Behandeling kan plaatsvinden bij kinderen van 4 tot 18 jaar.
Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de aard van de problematiek krijgt het kind zelf behandeling, waarbij ouders altijd betrokken worden en de school indien nodig (na toestemming van ouders en/of kind).
In sommige gevallen wordt het kind indirect behandeld. Dat wil zeggen dat de behandelaar met ouders en/of mensen van de school gesprekken heeft.
Hierbij leren zij hoe ze het kind kunnen helpen.
De behandeling vindt plaats vanuit de cognitieve gedragstherapie. Door middel van wekelijkse gesprekken, oefeningen, rollenspelletjes en opdrachten leren kinderen of jongeren en hun omgeving hoe ze op een handige manier met lastige situaties om kunnen gaan.
Dit gebeurt door er anders over te denken, of door anders te doen.
De behandeling wordt vooraf gegaan door een intakegesprek met ouders en afhankelijk van de leeftijd, het kind.
Er wordt besproken hoe het kind thuis, op school en in de vrije tijd functioneert. Daarna volgt een advies over het vervolg.
Vaak kan er direct een behandeling starten en kunnen er afspraken worden gemaakt.
Soms is er meer informatie nodig, bijvoorbeeld van de school. Ook kan een psychologisch onderzoek nodig zijn.
Als de behandeling kan starten, wordt er een aantal concrete doelen gesteld waaraan het kind en zijn omgeving gaan werken.
Regelmatig bespreken we of de doelen zijn behaald en of de behandeling beëindigd of vervolgd moet worden.
In sommige gevallen wordt een doorverwijzing richting de specialistische GGZ geadviseerd.

Wij behandelen de volgende problemen:
• (faal)angst
• dwangklachten
• depressieve klachten
• sociale problemen
• (lichte) gedragsproblematiek
• opvoedingsproblemen
• sociaal-emotionele problemen, gedrags- en/of werkhoudingsproblemen in de klas

Verder geven wij psycho-educatie aan ouders, kinderen en scholen
(uitleg over verschillende stoornissen zoals ADHD en problemen in het autistische spectrum zoals PDD-NOS en het syndroom van Asperger).
In sommige gevallen (bij het vermoeden van een stoornis of een aangetoonde stoornis) wordt de behandeling vergoed vanuit de basis GGZ.
In dat geval is er een verwijzing door de huisarts nodig, of kan de gemeente rechtstreeks naar ons verwijzen.
Wanneer er geen sprake is van (het vermoeden van) een stoornis, komen de kosten van de behandeling voor eigen rekening.