Veel gestelde vragen
  • Wie geeft de bijles?
    De bijlessen worden gegeven door enthousiaste vakbekwame docenten die een positieve benadering en het motiveren van leerlingen vanzelfsprekend vinden.
    Voor vrijwel alle vakken van het voortgezet onderwijs zijn vakdocenten aanwezig. Daarnaast maken wij soms gebruik van enkele studenten van de universiteit Twente en studenten van lerarenopleidingen. Is dit het geval dan wordt dit altijd gemeld aan de ouders/verzorgers.

Contactformulier

U kunt ons ook met behulp van een formulier vragen stellen, zie hiervoor het contactformulier.