Veel gestelde vragen
  • Wanneer is bijles wenselijk?

    Er zijn verschillende redenen waarom leerlingen voor bijles op kunnen worden gegeven. Bijles is bij uitstek geschikt voor leerlingen met specifieke problemen met één of enkele vakken. Zijn er problemen over de hele linie dan is studiebegeleiding vaak zinvoller.
    Ook kan het zijn dat een leerling een bepaald vak op een hoger niveau moet kunnen beheersen vanwege bijvoorbeeld toelatingseisen van een vervolgopleiding.
    Bijles is minder geschikt voor leerlingen met motivatieproblemen, aangezien het voor het welslagen van de lessen nodig is dat de leerling zich hiervoor volledig inzet en bereid is zelfstandig extra oefenstof te maken.
    Voor de vreemde talen bieden we ook bijles op maat voor leerlingen met dyslexie. Voor dyslectische leerlingen hebben wij speciale ‘tekst naar spraak’ programma’s om mee te leren werken. Indien dergelijke programma’s goed aanslaan bij de leerling adviseren wij deze programma’s zelf aan te schaffen.

Contactformulier

U kunt ons ook met behulp van een formulier vragen stellen, zie hiervoor het contactformulier.