Veel gestelde vragen
  • Waarom wordt er tijdens het onderzoek een pasfoto gemaakt van mijn kind?

    Wij besteden veel tijd aan het onderzoeksverslag en wij willen in dit verslag juist de persoonlijke kenmerken van het kind zo goed mogelijk naar voren laten komen. Door het plaatsen van een pasfoto van het kind in het verslag kan bij het lezen het beeld van het kind makkelijker opgeroepen worden en dit vergroot de betrokkenheid van de lezer.
    Wanneer wij merken dat er een grote weerstand is bij het kind tegen het maken van een foto, of wanneer ouders het niet op prijs stellen dat er een foto in het verslag wordt afgedrukt, zullen wij het uiteraard nalaten een foto te maken. Wilt u dit in een dergelijk geval a.u.b. vóór het onderzoek aan ons kenbaar maken?

Contactformulier

U kunt ons ook met behulp van een formulier vragen stellen, zie hiervoor het contactformulier.