Veel gestelde vragen
  • Worden de kosten voor onderzoek en behandeling van dyslexie vergoed?
    In het geval er het vermoeden is van ernstige dyslexie dient de school dit te onderbouwen met een volledig en door de directeur van de school ondertekend dossier. Aan dit dossier zijn strenge voorwaarden gesteld. Pas wanneer aan alle voorwaarden voor het vermoeden van ernstige dyslexie is voldaan kan tot vergoede diagnose en/of behandeling worden overgegaan. Verder zijn er leeftijdsgrenzen gesteld. De eisen zijn na te lezen op www.masterplandyslexie.nl. U doet er goed aan altijd bij uw zorgverzekeraar na te vragen welke stappen u moet ondernemen voordat tot vergoeding wordt overgegaan. Hierbij is het van belang te vermelden dat Instituut Nijenkamp het keurmerk  heeft. Verder hebben wij een kopie van de zorgpas van uw kind nodig.

Contactformulier

U kunt ons ook met behulp van een formulier vragen stellen, zie hiervoor het contactformulier.