Veel gestelde vragen
  • Ben ik verplicht de school op de hoogte te stellen van het onderzoek?

    Hoewel het niet verplicht is de school op de hoogte te stellen van het onderzoek, adviseren wij wel hier openheid van zaken te betrachten. In de meeste gevallen is het belangrijk dat er tussen ouders, school en orthopedagoog / psycholoog op een open, constructieve wijze overlegd kan worden over de aanpak van een kind.
    Afhankelijk van de vraagstelling vragen wij medewerkers van de school een zogenaamde ‘schoolvragenlijst’ in te vullen over de ontwikkeling van het kind.

Contactformulier

U kunt ons ook met behulp van een formulier vragen stellen, zie hiervoor het contactformulier.