Regelingen en procedures

Regelingen en procedures

Iedere geregistreerde hulpverlener dient zich te houden aan vastgelegde beroepsethiek en procedures. Soms worden er fouten gemaakt of voelt u zich onheus bejegend. Uiteraard hopen we dat u dit bespreekt met uw hulpverlener. Misschien met iemand erbij die u terzijde staat, misschien middels het klachtenformulier

Maar soms zijn de verhoudingen daarvoor te verstoord geraakt of komt u er met uw hulpverlener niet naar uw tevredenheid uit. U kunt dan een klacht indienen tegen uw hulpverlener.

U kunt uitgebreide informatie over deze bij wet geregelde zaken, vinden op onderstaande websites van de verschillende beroepsverenigingen.

Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
www.psynip.nl
Nederlandse Vereniging van Onderwijskundigen en Pedagogen (NVO)
www.nvo.nl
Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten (LVSI)
www.lvsi.nl
Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
www.nkd.nl