Over ons

Over ons

Kinderen en jongeren helpen zichzelf te ontwikkelen, dat is en blijft onze passie! Of het nu gaat om ondersteuning bij leerproblemen, hulp bij gedragsproblemen of ondersteuning van docenten en docententeams, op onze gedreven en deskundige inzet kunt u rekenen!
Wij werken in een multidisciplinair team waardoor wij vrijwel altijd de juiste hulp kunnen bieden.
Onze medewerkers houden hun kennis en vaardigheden op peil door deel te nemen aan regionale en landelijke intervisiegroepen, het volgen van bij- en nascholing, congresbezoek en regelmatig onderling overleg.
Het team bestaat uit orthopedagogen-generalisten, orthopedagogen, een gz-psycholoog, een kinder&jeugdpsycholoog, een ontwikkelingspsycholoog, een onderwijskundige, remedial teachers, logopedisten, vakdocenten en ondersteunende krachten. Allen hebben een ding gemeen: de wil om anderen te helpen zichzelf sterker te maken!
Instituut Nijenkamp is erkend door het Kwaliteitinstituut Dyslexie (KD) en de Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten (LVSI). Daarnaast zijn onze medewerkers (voor zover van toepassing) aangesloten bij de Nederlands vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO), het Nederlands instituut van psychologen (NIP), de landelijke vereniging van kinder- en jeugdpsychotherapeuten (VKJP), de vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie (VGCt), de landelijke beroepsvereniging voor remedial teaching (LBRT) en de Nederlandse vereniging voor logopedie en foniatrie (NVLF).  Hiermee is onze kwaliteit gewaarborgd!