Actueel

Dyslexie bestaat wèl!

 
Dyslexie is voor een groot gedeelte het gevolg van slecht onderwijs zeggen de hoogleraren Bosman, Vernooy en Maasen in o.a. de Tubantia van 9 februari. In NOS radio en tv journaals worden deze uitspraken gelukkig genuanceerd.
Door wetenschappelijk onderzoek weten we dat ongeveer 4% van de schoolkinderen last heeft van dyslexie door een neuro-biologische oorzaak. We kunnen deze oorzaak van dyslexie door grondig onderzoek gelukkig steeds beter opsporen.
We weten echter ook dat het percentage leerlingen met ernstige lees- en spellingproblemen hoger ligt dan de bovengenoemde 4%. Als dyslexie onderzoekers en behandelaars onderstrepen we het belang van goed lees- en spellingonderwijs om dit percentage naar beneden te krijgen. Om deze reden werkt Instituut Nijenkamp dan ook nauw samen met scholen om preventieprojecten en goed onderwijs vorm te geven. In Twente zijn wij hiervoor inmiddels dan ook bij verschillende samenwerkingsverbanden tussen scholen en dyslexiezorgaanbieders betrokken.
Instituut Nijenkamp stelt zich achter de uitspraak van professor van der Leij: "dyslexie is wat overblijft nadat laaggeletterdheid is bestreden".
Al onze kanjers van leerlingen die zich getroffen voelen door de uitspraken in de pers dat 'dyslexie op te lossen is door harder te werken en meer te lezen' willen we een hart onder de riem steken. Dit doen zij namelijk al! Dyslexie bestaat wèl en dat is knap lastig!