Actueel

Misstanden rondom dyslexieverklaringen aan de kaak gesteld

In het tv-programma RamBam van 10 februari zijn op onthutsende wijze misstanden rondom het verstrekken van dyslexieverklaringen aan het licht gebracht.
Als in dyslexie gespecialiseerde orthopedagogische praktijk zijn wij heel blij dat deze jonge journalisten op deze wijze aangetoond hebben dat ouders en scholen goed moeten letten op met wie ze in zee gaan voor een dyslexie onderzoek. Met stijgende woede en plaatsvervangende schaamte hebben wij kennis genomen van 'collega's’ die schaamteloos op basis van veel te weinig informatie lukraak dyslexieverklaringen uitdelen.
De andere kant van de zaak, namelijk het feit dat leerlingen/studenten dyslexie (proberen) te simuleren, is voor ons helaas minder nieuw. Ook wij zijn in het verleden geconfronteerd met leerlingen die, in de bij ons bekende gevallen, door hun ouders of docenten opdracht hebben gekregen 'het niet zo goed te doen op de test'.
We spreken de hoop uit dat dit programma er mede voor gaat zorgen dat de misstanden rondom dyslexie zoveel mogelijk de wereld uit geholpen worden zodat de leerlingen met echte dyslexie niet de dupe worden van deze schandelijke praktijken!