Actueel

Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten (LVSI) op bezoek bij Instituut Nijenkamp

Op zaterdag 7 november heeft de vergadering van de LVSI plaatsgevonden bij Instituut Nijenkamp. Uit het hele land waren leden naar Almelo afgereisd om samen te praten over de vorm en inhoud van huiswerkbegeleiding. Zo zijn mogelijke samenwerkingsvormen met scholen in het kader van passend onderwijs besproken. Clemens Nijenkamp heeft in dit kader wat verteld over het aanbod van Instituut Nijenkamp op dit gebied. In de orthopedagogisch ondersteunende begeleiding van Instituut Nijenkamp wordt wat dit betreft een brug geslagen tussen Jeugdwet en passend onderwijs, een innovatie waar belangstellend op werd gereageerd.

Na een aantal inspannende vergaderuurtjes is nog gezellig na gekletst onder het genot van een heerlijke lunch en mocht Clemens vele complimenten in ontvangst nemen over ons mooie huiswerkinstituut (volgens sommigen het mooiste van Nederland).  

lvsi

 

Congres: SCEM. vrijdag 9 oktober jl. In Ede.

Congres ‘Zie ik nu een ontwikkelingsstoornis of is het een opvoedprobleem?’ SCEM. vrijdag 9 oktober jl. In Ede.

Hoe zien we het verschil tussen ontwikkelingsstoornissen en opvoedproblemen? Wat doen we als we merken dat beide aanwezig zijn? Hoe kunnen we een kind hulp bieden dat past bij zijn/haar probleem? Hoe kunnen we de omgeving van het kind passende hulp bieden?

Tijdens het congres  ‘Zie ik nu een ontwikkelingsstoornis of is het een opvoedprobleem?’ is geprobeerd om in een zevental lezingen hierop antwoorden te geven. Het is erg fijn om te merken dat Instituut Nijenkamp goed in staat is om dergelijke problemen te herkennen, te onderscheiden en passende hulp te bieden.

Eén van de presentaties betrof de (on)mogelijkheden van Passend Onderwijs. Hoe verlopen processen op school en wat zijn de valkuilen? Waar kan de eerste lijn op inspelen, ondersteunen en meedenken?

tekening Nicole

Uit een recent onderzoek van DUO naar de ervaringen met Passend Onderwijs tot nu toe, blijkt dat 94% van de leerkrachten in het primair onderwijs in meer of mindere mate behoefte heeft aan informatie en handelingsadviezen omtrent bovenstaande  problematiek. Hierin zouden wij nog veel meer dan we al doen een belangrijke rol kunnen vervullen.

Al met al een inspirerende dag. Er waren naar schatting ruim 800 deelnemers. Wat fijn om te zien dat zoveel mensen zich (willen) inzetten voor optimale zorg voor kinderen en jongeren!

Groot RaarMaarWaar Kinderboekenweekfeest

In het kader van de Kinderboekenweek organiseert de Bibliotheek Almelo een feest!
Dit betekent een hele dag leuke activiteiten rondom het thema van de Kinderboekenweek.
 
Wat:         voorlichting van de politie, uitleg over de natuur, het doen van proefjes en uitvindingen en ook kun je de nieuwste computergames zien en nog veel meer!
Wanneer:  zaterdag 10 oktober
Hoe laat:   11.00-16.00 uur
Waar:       Bibliotheek Almelo
 
De toegang is gratis!
Kijk hier voor meer informatie:

De kinderboekenweek is een feest voor alle lezers!

Tijdens deze feestweek worden er heel veel leuke evenementen georganiseerd in boekenwinkels, bibliotheken en op scholen.
Doe jij ook mee? Het thema dit jaar is: ‘Raar maar waar’. Boeken over natuur, techniek en wetenschap staan deze week centraal.

Tijdens de kinderboekenweek krijg je bij aankoop van een kinderboek het kinderboekenweekgeschenk cadeau. Dit jaar is het geschreven
door Simon van der Geest (bekend van o.a. Spinder).

Voor meer ideeën en/of tips klik hier
of klik hier

kinderboekenweek

 

 

Zorgplein 14

Op donderdag 1 oktober hebben Michelle en Clemens Instituut Nijenkamp vertegenwoordigd op de netwerkbijeenkomst Zorgplein 14 in het Theaterhotel in Almelo. Doel van deze bijeenkomst was het nader met elkaar in contact brengen van zorgaanbieders en gemeentefunctionarissen uit de 14 Twentse gemeenten. Hiervoor hadden alle deelnemers hun eigen statafel ter beschikking waaraan gesprekken gevoerd kon worden. Het was een hele zinvolle bijeenkomst; Michelle en Clemens hebben vele gemeentefunctionarissen, maar ook medewerkers van andere instellingen nader kunnen informeren over de mogelijkheden van Instituut Nijenkamp. Met name het feit dat wij als bruggenbouwers tussen Jeugdwet en Passend onderwijs kunnen fungeren trok veel belangstelling.
Michelle

Dag van de Leraar

Komende maandag, 5 oktober, is het weer de Dag van de Leraar. De Nederlandse variant van de internationale
World Teacher's Day. De bedoeling van deze dag is om het belang van goede leraren benadrukt en het imago van leraren
te versterken. Er worden verschillende activiteiten rondom deze dag georganiseerd, zoals de verkiezing Leraar van het Jaar 2015.
We wensen alle leraren een fijne Dag van de Leraar!  
 leraar 
  
  
  
 
 
 


Is it all in the Game?

Woensdag 30 september zijn Clemens Nijenkamp en Bernice Bolscher naar een seminar geweest op Hogeschool Windesheim in Zwolle. Het onderwerp hiervan was: ‘Uitspraak Engels leren met de computer: Is it all in de Game?’ Het spel Lingo_Online is in Singapore ontwikkeld voor kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Vanuit de hogeschool wordt onderzocht wat de waarde is van deze ‘serious game’ in de Nederlandse situatie.

Vorig jaar zijn de eerste contacten tussen instituut Nijenkamp en de Hogeschool Windesheim gelegd. Wij zijn namelijk vooral geïnteresseerd of deze game iets zou kunnen betekenen voor onze dyslectische leerlingen, omdat wij signaleren dat met name het Engels zo lastig is voor velen van hen. Graag zouden wij deze leerlingen aan het einde van de basisschool of bij aanvang van het voortgezet onderwijs een gerichte interventie bieden, waardoor ze een betere start kunnen maken bij het leren van de Engelse taal. Het is natuurlijk heel leuk en motiverend als dit in de vorm van een computerspel kan!

Tijdens het seminar zijn we enthousiast geraakt over het spel. We denken dat dit een goede aanvulling kan zijn op ons huidige aanbod. Vanuit Windesheim wordt nu bekeken of in het kader van een afstudeeronderzoek de game aangeboden kan worden aan een aantal van onze dyslectische leerlingen. Concrete afspraken zijn hierover nog niet gemaakt, maar we houden u op de hoogte!

Voor meer informatie over het spel, klik hier 

Europese dag van de Talen.

Zaterdag 26 september is de Europese dag van de Talen.
Ter gelegenheid van de dag worden in heel Europa een reeks van evenementen georganiseerd:
activiteiten voor en met kinderen, televisie-en radioprogramma's, taallessen en conferenties.
Meer informatie klik hier
 
europesedagvandetalen01

Instituut Nijenkamp in Tubantia

Op zaterdag 19 september j.l. stond Instituut Nijenkamp met onderstaand artikel in de Tubantia
naar aanleiding van ons 25-jarig jubileum. (zie onze FB pagina)